Tsumori Chisato
Tsumori Chisato

Creative direction for Tsumori Chisato, via Surface to Air. Photography by Viviane Sassen. 

TSUMORI_3.jpg
TSUMORI_2.jpg
Tsumori Chisato
TSUMORI_3.jpg
TSUMORI_2.jpg
Tsumori Chisato

Creative direction for Tsumori Chisato, via Surface to Air. Photography by Viviane Sassen. 

show thumbnails